Czytaj

A Adelofagia – Stowarzyszenie się królowych różnych gatunków mrówek, celem założenia gniazda. Allometria –Jakakolwiek zależność wielkości dwóch części ciała, którą można wyrazić przez y=bx^a, gdzie a i b są odpowiednimi stałymi. W przypadku, gdy a jest różne od 1, proporcje ciała u różnych kast są różne. Allometroza – Odżywianie się larwami. Altruizm – Prowadzące do …

Czytaj Read More »