< Back

Informacje ogólne


Mącznik młynarek to średniej wielkości chrząszcz(Imago: 12 – 18mm, larwa do 3,5cm dł.)o barwie przechodzącej od koloru kasztanowego do czarnego, larwy żółtawe. Jest to pospolity owad synantropijny będący częstym bywalcem magazynów produktów spożywczych, rzadziej, prywatnych domostw. W środowisku naturalnym Mączniki spotykane są pod butwiejącymi kawałkami drzewa, w dziuplach, gdzie odżywiają się martwą materią organiczną.

Warunki hodowli
Owady te nie potrzebują zraszania(a wręcz jest to niewskazane), hodowla dobrze rozwija się w temperaturze „pokojowej” tj. 20°C-25°C. Jednak podwyższona temperatura przyspiesza rozwój hodowli(optimum temperatury to 25°C -35°C).

Insektarium
Jako insektarium stosuje się szklane bądź plastikowe pojemniki o wymiarach uzależnionych od potrzeb i możliwości hodowcy. Osobniki pochodzące z hodowli mają NAJCZĘŚCIEJ(tj. nie zawsze)uwstecznione skrzydła także nie potrzebna jest pokrywa, owady te nie potrafią także chodzić po szkle ani plastiku, brak pokrywy ułatwia cyrkulacje powietrza w insektarium a także zabezpiecza przed zawilgoceniem, które często prowadzi do pojawienia się roztoczy i pleśni.

Pożywienie
Jako podłoże i jednocześnie podstawowy pokarm stosujemy otręby pszenne i(lub) płatki owsiane(nie podajemy mąki!-zlepia się i szybko psuje)warstwa podłoża powinna mieć min. 7cm, podajemy również warzywa, owoce, mięso, dafnie lub inny wysokobiałkowy pokarm dla ryb, co do podawania mięsa, dafnii i ogólnie pokarmu białkowego jest on NIEZBĘDNY do jakiejkolwiek egzystencji hodowli, bez niego gwałtownie wzrasta kanibalizm i śmiertelność wśród chrząszczy a także drastycznie maleje długość życia owada dorosłego. Co do podawania owoców i warzyw na pewno działa to pozytywnie na owady, sam podaje jabłka i gruszki z własnego ogrodu także nie wiem jaki wpływ może mieć podawanie owoców lub warzyw pryskanych. Mączniki nie potrzebują dodatkowej wody(mowa o larwach, dla chrząszczy wystarczy woda z owoców, warzyw i surowego mięsa) potrafią pozyskiwać ją z powietrza, podawanie wody jest wręcz niewskazane, ponieważ grozi zapleśnieniem insektarium.

Kanibalizm
Mimo podawania pokarmu białkowego kanibalizm jest dość powszechnym zjawiskiem w hodowli Mączników a jego ofiarami najczęściej padają poczwarki, dlatego dobrym rozwiązaniem jest przekładanie ich do osobnego pojemnika, z którego potem trzeba będzie przekładać nowo wylęgłe chrząszcze do insektarium.

Przesiewanie
Kiedy w pojemniku z owadami jest już zbyt dużo odchodów(odkładają się na dnie pojemnika i mają wygląd zbliżony do mąki)przesiewamy owady razem z podłożem przez sitko, na sitku pozostają dorosłe chrząszcze, spore larwy i zdatne do spożycia przez owady otręby/płatki owsiane, wadą tej metody jest to że wraz z odchodami przez sitko przelatują małe larwy i jaja.

Opracowanie


Opracował Adam Pakulski(Le Pakul) na podstawie własnych doświadczeń w hodowli tych chrząszczy oraz w oparciu o przewodnik kieszonkowy „Chrząszcze rozpoznawanie i ochrona” autorstwa Rolanda Gerstmeier-a.