< Back

Przeniosłem mrówki z probówki na arenę, kiedy zasiedlą gniazdo?

Jeśli arena wysypana jest suchym piaskiem a gniazdo nawilżone, to zasiedlenie nie powinno zająć zbyt wiele czasu. Zależy to od szeregu czynników:

– od gatunku mrówek: gatunki bardziej śmiałe intensywniej zwiedzają teren i szybciej znajdą gniazdo.

– od ilości mrówek: im większa kolonia, tym więcej robotnic wychodzi na patrol.

– od wielkości areny: na dużej arenie odnalezienie gniazda może mrówkom zająć sporo czasu. Najlepiej więc wpuszczać mrówki w pobliżu wejścia do gniazda.

– od wilgotności, jaka panuje w całym formikarium: jeśli na arenie jest wilgotno i mrówki stwierdzą, że taka wilgotności im wystarcza mogą zamieszkać na stałe na arenie.

Jak przenieść mrówki do nowego lokum?

Aby zmusić mrówki żeby wyszły z aktualnego gniazda należy podgrzewać jego wnętrze żarówką, można powoli zalewać je, aby mrówki wynosiły się do coraz to wyższych partii gniazda, aż w końcu opuszczą je całkowicie. Obie metody są niebezpieczne- z jednej strony możemy usmażyć mrówki a z drugiej je utopić-aczkolwiek mrówki rzadko topią się „ostatecznie”. Zazwyczaj po wysuszeniu odzyskują żywotność. Według mnie, należy wysuszać maksymalnie gniazdo, tym samym stworzyć warunki nie do życia, równocześnie podłączyć do wybiegu nowe gniazdo. Mrówki w poszukiwaniu odpowiedniego gniazda same, posłusznie, bez większych strat przeniosą się do nowego lokum. Ja stosuję „mobilne” gniazda dzięki czemu bez problemu mogę przenosić mrówki do coraz to większych formi.

Mrówki weszły do wężyka i nie chcą wejść do gniazda ani z niego wyjść, co robić?

Zapewne powietrze zalegające w wężyku posiada odpowiednią wilgotność dla kolonii lub mrówki nie odkryły jeszcze, że można przejść dalej. Jeśli jednak część mrówek chodzi wewnątrz formikarium a część ciągle przesiaduje w wężyku może to oznaczać, że warunki wewnątrz gniazda nie zachęcają mrówek do jego zasiedlenia. Powodem może być zbyt niska wilgotność, rzadziej jej nadmiar. Czasami odstraszająco mogą działać substancje wchodzące w skład materiałów, z których wykonane jest formikarium. Jednak generalnie w sprawach mrówczarskich najważniejsza jest cierpliwość:).

Jak liczna kolonia może zmieścić się w formikarium średniej wielkości?

Zakładając że średnia wielkość formikarium (gniazda) jest to 20x30cm i szerokość ok. 1cm, to naprawdę dużo mrówek (oczywiście zależy od gatunku). Jeśli w takich formikariach trzymamy jakieś Formica(Serviformica) czy Lasius (w przypadku gatunków krajowych, poza L. fuliginosus)to może ono być wystarczające nawet dla dojrzałej kolonii. Ja stosuję korek o wymiarach 15×15 cm i grubości 0,7 cm. Zasiedla je kolonia Lasius niger licząca przeszło 500 osobników i mają jeszcze dużo miejsca do zasiedlenia.

Jak połączyć formikarium z wybiegiem?

Jeśli część gniazdową i wybieg mamy osobno, najlepszym sposobem jest użycie wężyka akwarystycznego lub bezpośrednio, jeśli jest taka możliwość, włożenie gniazda na wybieg-arenę.